Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO

Powiększ obraz

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO – Lublin razem z NATO”.
Wydarzenie odbędzie się w dn. 8-9 lipca 2016 roku w Lublinie pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

 

Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, administracji zespolonej i grup rekonstrukcyjnych. Będzie ono stanowić imprezę towarzyszącą dla odbywającego się w tym czasie w Warszawie szczytu NATO. Przystępna forma pikniku umożliwi mieszkańcom województwa lubelskiego odkrycie istotnej roli szczytu NATO w Polsce oraz pozwoli na zapoznanie się z aktualnymi, związanymi z nim informacjami. Będzie także doskonałą okazją do promowania wspólnego spędzania czasu oraz integracji lokalnej społeczności.

W dniu 8 lipca br. w godz. 10.00-12.00 planowane jest uroczyste odsłonięcie tablicy płk. Ryszarda Kuklińskiego oraz konferencja popularno-naukowa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Oficjalne otwarcie pikniku nastąpi o godz. 17.00 w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego w Lublinie. Tam też odbędzie się koncert okolicznościowy z udziałem orkiestry wojskowej, połączony z występami grup tanecznych oraz projekcja filmu pt. „Historia Roja”.

Dzień później (9 lipca br.) w godz. 11.30-18.00 na terenach Ośrodka „Słoneczny Wrotków” – MOSiR w Lublinie odbędzie się szereg atrakcji, gier i zabaw dla uczestników. Planowany jest m.in. pokaz sprzętu wojskowego, wystawa stanowisk promocyjnych wojska i służb mundurowych, koncerty orkiestry wojskowej i klubów garnizonowych oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy pikniku będą mogli także skosztować wojskowej grochówki.

 

Program pikniku:

8 lipca 2016 r. (piątek)

godz. 10.00 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4
– odsłonięcie tablicy pamiątkowej dedykowanej płk. Ryszardowi Kuklińskiemu (na frontowej ścianie gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie) z udziałem m.in. p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz przewodniczącego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr. Bogdana Walasa

godz. 10.30-12.00 Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
ul. Spokojna 4
Konferencja popularno-naukowa poświęcona osobie płk. Ryszarda Kuklińskiego.
– wystąpienie – wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek
– referat pt. Pułkownik Ryszard Jerzy Kukliński – wielki patriota i bohater – „Wallenrod XX wieku” – przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju mjr Bogdan Walas
– przemówienie okolicznościowe pt. Polityka pamięci fundamentem współczesności – p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk

godz. 17.00-21.30 Ogród Saski, Muszla Koncertowa
– oficjalne otwarcie pikniku (wojewoda lubelski)
– koncerty pieśni patriotycznych (Orkiestra Wojskowa z Lublina, Zespół wokalny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu)
– występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego)
– pokazy etiud kuglarskich i cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów)
– projekcja filmu pt. „Historia Roja” w reż. Jerzego Zalewskiego (ograniczenie wiekowe od lat 15)

9 lipca 2016 r.

godz. 11.30-18.00 Zalew Zemborzycki, MOSIR, Ośrodek „Słoneczny Wrotków”
– oficjalne otwarcie festynu (wojewoda lubelski)
– występy zespołów muzycznych (Face to Face, Rodzinne Trio, Cziken Mc Rela)
– występy par tanecznych (Klub Tańca Towarzyskiego)
– występy solistów (Paweł Juś, Justyna Kraszczyńska, Aleksandra Bełz, Julia Majer, Natalia Kolano)
– pokazy etiud kuglarskich oraz cyrkowych (Akademia Sztukmistrzów)
– występy recytatorskie (Michał Waśko, Paulina Twardowska)
– występy orkiestry wojskowej z Zamościa
– występy Chóru Ziemi Zamojskiej CONTRA
– pokazy grupy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia Szabli i Miecza Wydarzenia towarzyszące
– transmisja TVP wydarzeń ze szczytu NATO w Warszawie
– atrakcje i pokazy przygotowane przez Wojsko Polskie i służby mundurowe,
w tym:
– stanowiska z lekkim i ciężkim sprzętem, uzbrojeniem i wyposażeniem
– oznakowane pojazdy bojowe i specjalistyczne (czołg PT-91 „Twardy”, haubica samobieżna Goździk, gąsienicowy transporter pływający, wielozadaniowy samochód terenowy HMMWV, trenażer strzelecki
CYKLOP)
– wystawa pt. „15 lecie w NATO” (Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie)
– konkursy z nagrodami, gry i zabawy sprawnościowe, zawody pożarnicze
– „miasteczko” Straży Granicznej, Miasteczko Ruchu Drogowego
– znakowanie rowerów
– dynamiczny pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy
– wystawa obrazów i prac plastycznych
– pokaz umundurowania, uzbrojenia i pojazdów historycznych
– stanowiska promocyjne organizacji proobronnych
– ścianka wspinaczkowa, malowanie twarzy
– wojskowa grochówka z kotła