Informacja

Powiększ obraz

Fundacja Reduty Dobrego Imienia Dział Dokumentacji i Analiz Działu Prawa  RDI  wspólnie z Biurem Poselskim Posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu realizuje projekt mający na celu możliwości dochodzenia na drodze prawnej zadośćuczynienia od żyjących niemieckich sprawców zbrodni na mieszkańcach wsi Zamojszczyzny, którzy jako dzieci przeżyli pacyfikacje swoich wsi.

 

Aktualnie w Biurze Poselskim Posła Zawiślaka Sławomira w Zamościu ul. Piłsudskiego 27A,  trwa przyjmowanie dokumentów potwierdzających roszczenia odszkodowawcze. Zachęcamy wszystkie osoby poszkodowane do ich składania.

O odszkodowanie mogą starać się osoby bezpośrednio poszkodowane, ewentualnie najbliżej spokrewnione tj. syn, córka.

Kopie dokumentów zostaną przekazane do w/w Fundacji i tam zapadną decyzje, które sprawy zostaną wszczęte
w polskich sądach.

W razie pytań prosimy o kontakt– 84 638 44 02.

 

 

Wójt Gminy