Uroczystość „Złote gody 2015”

Złote gody to wyjątkowe święto obchodzone po 50 latach pożycia małżeńskiego.
Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości i szacunku. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się wstąpić w związek małżeński.

W dniu 04  grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Uchanie odbyła się uroczystość „Złotych Godów”, którą poprzedziła Msza święta w intencji Jubilatów odprawiona przez Ks. kanonika Kazimierza Stelmaszczuka w Kościele Parafialnym w Uchaniach. Wójt Gminy Uchanie Maria Gumieniak   wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Anną Swatowską – Chmielowiec odznaczyły Jubilatów „Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP.

Medale otrzymały następujące pary:

Janina i Adolf Adamczuk
Krystyna i Ryszard Echta
Teresa i Kazimierz Florek
Marianna i Stefan Foryt
Halina i Mieczysław Fronc
Maria i Stanisław Niewiadomski
Urszula i Henryk Smalej
Marianna i Wacław Wrzyszcz

W tak ważnej chwili nie zabrakło gorących życzeń i kwiatów. Po części oficjalnej przedstawiciele władz gminy oraz rodziny Jubilatów wzniosły toast i zaśpiewały „Sto lat”.  Potem uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na spotkanie przy herbacie i ciastku, gdzie oczywiście nie zabrakło wspomnień ze wspólnie przeżytych lat. Uroczystość uświetnił występ duetu „Ania i Krzyś” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz gratulujemy doczekania tak pięknego Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i życzymy na dalsze lata dużo zdrowia oraz wiele satysfakcji z tego, co udało się Wam wspólnie w życiu osiągnąć.