Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020”, które odbędzie się w dniu 10.12.2015 roku w godz. 9.00 – 12.00 w sali konferencyjnej nr 100 LUW Delegatura w Chełmie (budynek Gmachu) przy Pl. Niepodległości 1; 22-100 Chełm.

Program seminarium

Seminarium tematyczne „Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020”.

9.00-11.00    Dotacje dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 – praktyczne wskazówki.

dr inż. Piotr Kowalewski, Dyrektor Działu Wspierania Innowacji, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.
Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W okresie programowania 2007-2013 doradzał przedsiębiorcom w aplikowaniu o środki finansowe oraz w realizacji i rozliczaniu projektów dotacyjnych finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

mgr inż. Andrzej Zbroja, Doradca biznesowy i Ekspert ds. przygotowania .
W okresie programowania 2007-2013 był ekspertem w PARP i MG w Komisjach Konkursowych do spraw oceny merytorycznej projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4 i 4.5  oraz Programu Operacyjnego rozwój Polski Wschodniej działanie I.3. Ekspert w komisjach kwalifikacyjnych i Funduszu Pożyczkowym oraz trener w Fundacji ,,OIC Poland”. Ekspert w komisjach konkursowych i trener w Fundacji Fundusz Współpracy w Warszawie oraz Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Katowicach. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych Polskich Oddział Lublin prowadząc szkolenia i kursy.

11.00-11.15    Przerwa kawowa.

11.15-11.30    Fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
mgr inż. Jacek Krok, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Działu Finansowo-Księgowego, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.

11.30-12.00    Pytania i dyskusja. Podsumowanie spotkania.

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny 82 549 19 40/ 698 614 509/721 584 901.

Z poważaniem
Beata Juśkiewicz
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny