Karta Dużej Rodziny

Powiększ obrazKarta Dużej Rodziny

W czerwcu 2014 roku Ministerstwo Polityki Społecznej, wprowadzając Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych. Dzięki wspólnym działaniom administracji rządowej i samorządowej po ponad roku funkcjonowania Programu, zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż, m.in. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej.

Jednak, aby inicjatywa dalej się rozwijała i coraz ściślej spełniała społeczne oczekiwania, niezbędne jest pozyskiwanie nowych podmiotów, najlepiej najbliżej miejsca zamieszkania członków rodzin wielodzietnych. W związku z tym zachęcamy przedsiębiorców oraz instytucje do przystąpienia do ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne – Karta Dużej Rodziny.

https://rodzina.gov.pl/Informatory Karty Dużej Rodziny