Aktualności

UWAGA: Afrykański Pomór Świń – ASF

Czytaj więcej o: UWAGA: Afrykański Pomór Świń – ASF

Urząd Gminy Uchanie informuje, że w związku z wystąpieniem ogniska choroby zakaźnej,  tj. afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie w miejscowości Zadębce gmina Trzeszczany ukazało się rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2024 r.,w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów hrubieszowskiego, chełmskiego i zamojskiego.

 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem określono:

obszar zapowietrzony z okresem obowiązywania do dnia 19 czerwca 2024 r., w gminie Uchanie obejmujący miejscowości:
Chyżowice, Łuszczów, Łuszczów Kol., Mojsławice, Mojsławice Kol.
(po terminie 19.06.2024 r. obszar zapowietrzony staje się częścią obszaru zagrożonego)

obszar zagrożony z okresem obowiązywania do dnia 4 lipca 2024 r.,  w gminie Uchanie obejmujący miejscowości:
Bokinia, Dębina, Drohiczany, Gliniska, Jarosławiec, Lemieszów, Marysin, Miedniki, Staszic, Teratyn, Teratyn Kolonia, Uchanie, Wysokie.

 

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2024r.

 

 

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Czytaj więcej o: Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Urząd Gminy w Uchaniach informuje, że producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. grad).  Wniosek dostępny w pokoju nr 5 na parterze oraz do pobrania poniżej:

 

-Wniosek_o_oszacowanie_strat

 

-Oswiadczenie_o_wielkosci_produkcji_zwierzecej

 

Wniosek o oszacowanie strat zawiera informację o całkowitej powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym w dniu wystąpienia szkód.
Dane o powierzchni  gospodarstwa powinny być zgodne z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do ARiMR.

Dane kontaktowe:

Joanna Mucha-Chmielowiec

tel. 84 65 77 266 wew. 30

e-mail: rolnictwo@uchanie.pl

Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Czytaj więcej o: Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

WIORiN w Lublinie:

–  przypomina producentom ziemniaków innych niż sadzeniaki o obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych
– przekazuje informacje dotyczące stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół
– przekazuje informacje dotyczące weryfikacji opryskiwaczy.

Szczegółowe komunikaty znajdują się poniżej:

 

Komunikat dotyczący opryskiwaczy

 

Komunikat do producentów ziemniaków

 

Komunikat dla hodowców pszczół

 

 

Uwaga!!!

Poniżej treść komunikatu PPIS w Hrubieszowie odnośnie przydatności wody do spożycia:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uchanie uległa poprawie i w stanie obecnym woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zaopatruje miejscowość Uchanie tj. ok. 580 osób

Woda w obecnym stanie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli.

Do góry